До всіх новин

Конкурс в рамках єдиної консолідованої програми з ВІЛ і туберкульозу на 2015-2017 рр. в Україні, основною метою якої є зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ/СНІД і туберкульозу, за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

[:ua]

Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» та Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошують відкритий конкурс проектів

м. Київ 24.10.2016р.

Конкурс оголошується в рамках єдиної консолідованої програми з ВІЛ і туберкульозу на 2015-2017 рр. в Україні, основною метою якої є зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ/СНІД і туберкульозу, за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Пріоритетом конкурсу є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ/СНІД та туберкульоз у найбільш уразливих груп населення, розробку та впровадження зразків найефективнішої відповіді на епідемії ВІЛ\СНІДу та ТБ.

Термін реалізації проектів – з 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р.

Предметом конкурсу є Концепція та Повна заявка, які повністю відповідають вимогам цього оголошення.

Метою конкурсу є визначення організацій, які здійснюватимуть діяльність за програмним компонентом\програмними компонентами:

Назва програмного компоненту

Одиниці розрахунку

Вартість, дол. США

17М

Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні

проект

до 137 000,00

18М

Соціальний супровід амбулаторного лікування хворих на чутливий туберкульоз (з ВІЛ інфекцією та без), що базується на результатах

клієнт

не більше 141,85

19М

Посилення впливу ВІЛ-сервісних НУО на регіональні політики у сфері протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в умовах зменшення фінансування витрат з боку міжнародних донорів

проект

Пропонується аплікантом

20М

Посилення спроможності регіональних представництв Мережі у здійсненні моніторингу та аналізу державних закупівель у сфері охорони здоров’я на регіональному рівні.

проект

Пропонується аплікантом

21М

Підтримка сталої відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні шляхом адвокатування переходу на державне фінансування послуг з догляду і підтримки для ВІЛ-інфікованих, профілактики інфікування ВІЛ.

проект

Пропонується аплікантом

Благодійна допомога за результатами конкурсу буде надаватися у національній валюті України – гривні, за курсом долара США до гривні, встановленим Національним банком України на день визначення учасників конкурсу, які будуть подавати Повні заявки.

Умови участі в конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються неприбуткові державні та недержавні організації, які мають відповідний досвід роботи у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІД і ТБ, володіють інформацією щодо сучасних методів та підходів до роботи з уразливими групами та відповідають наступним вимогам:

 • є офіційно зареєстрованими дієздатними юридичними особами за чинним законодавством України;

 • мають необхідний обсяг право- та дієздатності для того, щоб: а) самостійно здійснювати права власника щодо належного майна; б) виконувати запропонований проект у повному обсязі; в) укласти договір з Організаторами конкурсу.

Не допускатимуться до участі в конкурсі організації, у яких на час подання проекту наявні незакриті/невирішені скарги, позови, розслідування, інші факти, що можуть загрожувати або негативно вплинути на спроможність організації виконувати проект, якщо про зазначені факти відомо Організаторам конкурсу. Також не допускаються до участі в конкурсі організації, які на час подання проекту перебувають в стані реорганізації.

Програмний компонент 17М: Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб покращення результатів лікування туберкульозу в Україні

Завдання: Розробка методологічної бази для впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування туберкульозу в Україні

Цільова група:

 • Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України, Департамент громадського здоров’я МОЗ, Центр Громадського здоров’я та відповідальні установи за процеси децентралізації на національному рівні;

 • НУО, які реалізують проекти з соціального супроводу хворих на туберкульоз;

 • Обласні управління охорони здоров’я;

 • Протитуберкульозні заклади (на регіональному рівні).

Кількість проектів, які передбачається підтримати: один проект національного рівня

Основні види діяльності за програмним компонентом:

 1. Дослідження тенденцій і причин госпіталізації хворих на туберкульоз та з поєднаною інфекцією (ВІЛ/ТБ), її тривалості та наслідків на момент переведення на амбулаторне лікування, визначення причинно-наслідкового зв’язку між госпіталізацією і проміжним/фінальним результатом лікування хворого.
 2. Адаптація ефективної моделі фінансування медичної допомоги хворим на туберкульоз та їх соціального супроводу, що базується на результатах лікування. Модель має передбачати зменшення використання вартісної стаціонарної допомоги та реінвестування вивільнених бюджетних коштів у розширення та покращення якості амбулаторної допомоги і соціального супроводу хворих на туберкульоз.
 3. Розробка та апробація моніторингового інструменту здійснення громадського контролю успішності лікування ТБ для використання громадськими організаціями. Інструмент має бути спрямованим на аналіз:
  • відривів від лікування та їх причин;

  • дотримання інфекційного контролю в місцях прийому лікування;

  • моніторингу якості даних (порівняльний аналіз даних е-TB Manager та бази Case++).

 4. Моніторинг фармменеджменту: аналіз процедур планування, постачання, зберігання та списання протитуберкульозних препаратів та вакцин. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення.
 5. Підтримка двох проектів на рівні Обласних управлінь охорони здоров’я для пілотування моделі фінансування медичної допомоги хворим на туберкульоз та їх соціального супроводу, що базується на результатах лікування. Пілотні регіони мають бути визначені на конкурсній основі. Підтримка пілотних проектів буде можлива за умови співфінансування діяльності з боку Обласних управлінь охорони здоров’я. Вимоги до фінансування пілотних проектів будуть надані аплікантам, затвердженим для подання повних проектних заявок.

Особливі вимоги:

 1. Запланована діяльність не повинна дублювати діяльність інших проектів.
 2. Перевагу матимуть організації, які продемонструють підтверджений успішний досвід діяльності, проведення досліджень та/чи адвокації, розробки та впровадження моделей надання медичної допомоги чи соціального супроводу у сфері лікування ТБ на національному рівні.
 3. Концепція, що подається на конкурс, повинна містити:
  • чіткий алгоритм дій для ефективного впровадження видів діяльності за напрямом;

  • перелік партнерів документально підтверджених (листи) з якими планується виконання проекту.

Програмний компонент 18М: Соціальний супровід амбулаторного лікування хворих на чутливий туберкульоз (з ВІЛ інфекцією та без), що базується на результатах.

Завдання:

 1. Покращення ефективності амбулаторного лікування ТБ;
 2. Стандартизація підходів до здійснення соціального супроводу амбулаторного лікування чутливого ТБ;
 3. Посилення комунікації між персоналом регіональних організацій, які здійснюють соціальний супровід, та персоналом протитуберкульозної служби.

Географія реалізації проектів – всі регіони України.

Цільова група:

Хворі на туберкульоз 1-3 категорії, які мають підвищений ризик відриву від лікування (при умові, що до завершення лікування залишилось не менше одного місяця). До них можуть бути віднесені:

 • ВІЛ-інфіковані особи

 • Особи, які контактують з хворими на туберкульоз (сімейні чи професійні контакти)

 • Особи із захворюваннями, що призводять до послаблення імунітету

 • Курці, особи, що зловживають алкоголем чи вживають наркотики

 • Іммігранти та біженці з регіонів з високою захворюваністю на туберкульоз

 • Особи, що перебувають за межею бідності, безробітні

 • Особи без визначеного місця проживання

 • Особи, які звільнились з установ виконання покарань, а також особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд

Плановане охоплення клієнтів, яке передбачається в рамках конкурсу: 2 700 клієнтів

Основні види діяльності за програмним компонентом:

І етап: Укладення договору між організацією та фтизіатричною службою для здійснення соціального супроводу амбулаторного лікування хворих на ТБ. Договір про співпрацю має містити додатки:

 • направлення клієнта/заявка на соціальний супровід (заповнюється лікарем-фтизіатром);

 • згода клієнта на участь у проекті та обробку персональних даних;

 • анкету щодо оцінки ризику переривання лікування;

 • алгоритм передачі протитуберкульозних препаратів фтизіатричною службою представникам НУО, яка здійснює соціальний супровід амбулаторного лікування ТБ;

 • алгоритм обміну інформацією щодо результатів лікування (даних організації та е-ТБ менеджера).

ІІ етап: Відбір клієнта на соціальний супровід амбулаторного лікування ТБ

 1. Проведення оцінки ризику переривання клієнтом лікування ТБ
 2. Передача лікарем фтизіатричної служби пацієнта представнику НУО для здійснення соціального супроводу амбулаторного лікування ТБ за умови:
  • офіційно оформленого направлення клієнта (заявка на соціальний супровід);

  • клієнт закінчив курс лікування в стаціонарі.

 3. Укладання угоди між представником НУО та клієнтом.
 4. Отримання медичних препаратів соціальним працівником.

ІІІ етап: Супровід клієнта на амбулаторному етапі

 1. Доставка та щоденний контроль прийому протитуберкульозних препаратів шляхом здійснення щоденних візитів до клієнтів за місцем їх проживання/працевлаштування.
 2. Навчання клієнтів та представників з близького оточення заходам профілактики переривання лікування ТБ.
 3. Надання мотиваційних продуктових наборів, оплата діагностики (за потребою), транспортування клієнтів.
 4. Проведення навчання клієнтів та близького оточення з питань дотримання інфекційного контролю в місцях прийому препаратів.
 5. Обмін інформацією між фтизіатричною службою та НУО щодо результатів лікування ТБ клієнтів, які знаходяться на соціальниму супроводі під час амбулаторного лікування ТБ (щомісячна звірка даних організації з даними е-ТБ менеджера).

ІV етап: Завершення лікування ТБ

 1. Мотивування клієнтів до проходження контрольних досліджень під час лікування та по його завершенню.
 2. Супровід/транспортування клієнтів до медичних закладів з метою проходження відповідної діагностики для підтвердження результатів лікування ТБ (за потребою).
 3. Закриття випадку (отримання офіційного підтвердження від представників фтизіатричної служби про завершення лікування та його результат, а також наявність відповідної інформації в е-ТБ менеджері).

Стандартні вимоги до фінансування проекту, що базується на результаті :

 1. Представник НУО(соціальний працівник або медична сестра/фельдшер) здійснюватиме одночасний супровід не більше 8 клієнтів;
 2. Стандартний проект охоплює не менше 40 клієнтів протягом 6 місяців;
 3. Вартість ведення одного клієнта включає весь цикл ведення – від передачі клієнта на супровід до завершення лікування, щоб зберегти безперервність догляду.
 4. Структурно вартість ведення одного клієнта складається з основного внеску (60%) та мотивуючого (40%). До структури витрат основного внеску можуть бути зараховані:
  • стандартна ціна за оформлення на супровід;

  • стандартна щомісячна плата за одночасне ведення 8 клієнтів;

  • мотиваційні продуктові набори;

  • додаткові витрати (транспортні, оплата діагностики, поповнення мобільного).

Структуру мотивуючого внеску буде конкретизовано на етапі подання повних проектних заявок.

Особливі вимоги:

 1. Перевага надаватиметься організаціям, які передбачають охопити діяльністю кілька населених пунктів на території області;
 2. В концепції необхідно чітко зазначити критерії надання мотиваційних продуктових наборів клієнтам;
 3. Разом з концепцією організація повинна надати офіційний лист підтримки від регіональної фтизіатричної служби, що міститиме:
  • перелік медичних закладів – партнерів проекту та квоту потенційних клієнтів;

  • офіційну статистику по регіону;

  • контактну особу, що буде здійснювати координацію в рамках проекту;

  • опис взаємодії по веденню клієнтів.

Програмний компонент 19М: Посилення впливу ВІЛ-сервісних НУО на регіональні політики у сфері протидії епідеміям туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в умовах зменшення фінансування витрат з боку міжнародних донорів.

Завдання: забезпечити сталий розвиток та стабільну роботу діючих сервісів і програм ВІЛ-сервісних організацій та тих, що представляють інтереси ЛЖВ і уразливих груп, в умовах зменшення фінансування з боку міжнародних донорів шляхом активної участі представників ВІЛ-сервісних організацій у формуванні, плануванні та реалізації місцевих політик у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, залучення ресурсів місцевих бюджетів та розвитку соціального партнерства.

Географія проекту: Заявник може подати та обґрунтувати власний набір регіонів для впровадження діяльності за цим компонентом на розгляд та затвердження організаторами конкурсу. Передбачається робота не менше ніж в п’яти регіонах України.

Цільова група:

НУО, які реалізують проекти з комплексної профілактики інфікування ВІЛ серед уразливих груп, соціального супроводу ВІЛ-інфікованих та хворих на туберкульоз пацієнтів;

 • Керівництво та депутатський корпус обласних ради;

 • Керівництво облдержадміністрацій та їх профільних структурних підрозділів (департамент охорони здоров’я (та соціального захисту населення), у справах сім’ї, молоді та спорту, фінансів та інші);

 • Місцеві/регіональні ЗМІ.

Кількість проектів, які передбачається підтримати: один проект.

Основні види діяльності за програмним компонентом:

 1. Забезпечити активну участь НУО, лідерів спільнот уразливих груп у формуванні, плануванні та реалізації місцевих політик у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.
 2. Зміцнити спроможність ВІЛ-сервісних НУО у питаннях бюджетної адвокації.
 3. Адвокація залучення ресурсів місцевих бюджетів на забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.
 4. Забезпечити медіа-підтримку проекту: співпраця із ЗМІ, використання соціальних медіа для проведення публічних заходів та поширення інформації про проект, систематизація та поширення досвіду реалізації проекту.

Особливі вимоги:

 1. За рекомендацією Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, заявник має розрахувати та обґрунтувати бюджет на виконання діяльності за цим компонентом. При цьому, організатори конкурсу не вказують граничні суми бюджету. Загальну пропоновану суму бюджету необхідно вказати в формі для опису концепції заявки. Організатори конкурсу залишають за собою право додатково запитати обґрунтування до суми бюджету від заявника на етапі розгляду концепцій.
 2. Запланована діяльність не повинна дублювати діяльність інших проектів.
 3. Перевагу матимуть організації, які продемонструють успішний досвід адвокаційної діяльності та/або впровадження моделей надання послуг з комплексної профілактики інфікування ВІЛ, соціального супроводу ВІЛ-інфікованих, хворих на туберкульоз пацієнтів.
 4. Концепція, що подається на конкурс, повинна містити:
  • чіткий алгоритм дій для ефективного впровадження видів діяльності за напрямом;

  • перелік партнерів, яких планується залучити до виконання проекту (із листами підтримки від них).

Програмний компонент 20М: Посилення спроможності регіональних представництв Мережі у здійсненні моніторингу та аналізу державних закупівель у сфері охорони здоров’я на регіональному рівні.

Завдання: підвищити спроможність регіональних представництв Мережі у здійсненні моніторингу та аналізу державних закупівель через систему «ProZorro» та використанні отриманих результатів для адвокації за раціональне і ефективне використання бюджетів охорони здоров’я на місцевому рівні.

Географія проекту: всі області України окрім тимчасово непідконтрольних територій (окремі райони Донецької та Луганської областей, АР Крим). Заявник може подати та обґрунтувати власний набір регіонів для впровадження діяльності за цим компонентом на розгляд та затвердження організаторами конкурсу.

Цільова група:

 • Регіональні представництва Мережі з усіх областей України;

 • Місцеві/регіональні ЗМІ

Кількість проектів, які передбачається підтримати: один проект.

Основні види діяльності за програмним компонентом:

 1. Розвинути аналітичний потенціал регіональних представництв Мережі в сфері моніторингу державних закупівель із використанням спеціалізованих систем ProZorro і eDATA.
 2. Забезпечити та підтримати здійснення регіональними представництвами Мережі моніторингу місцевих закупівель у сфері охорони здоров’я на обласному, місцевому рівнях.
 3. Забезпечити та надати технічну підтримку для регіональних представництвам Мережі для здійснення адвокаційних заходів за результатами аналізу закупівель в сфері охорони здоров’я на обласному, місцевому рівні.
 4. Забезпечити медіа-підтримку проекту: співпраця із ЗМІ, використання соціальних медіа для поширення інформації про проект, систематизація та поширення досвіду реалізації проекту.

Особливі вимоги:

 1. За рекомендацією Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, заявник має розрахувати та обґрунтувати бюджет на виконання діяльності за цим компонентом. При цьому, організатори конкурсу не вказують граничні суми бюджету. Загальну пропоновану суму бюджету необхідно вказати в формі для опису концепції заявки. Організатори конкурсу залишають за собою право додатково запитати обґрунтування до суми бюджету від заявник на етапі розгляду концепцій.
 2. Запланована діяльність не повинна дублювати діяльність інших проектів.
 3. Перевагу матимуть організації, які продемонструють успішний досвід адвокаційної діяльності та/або впровадження моделей надання послуг з профілактики інфікування ВІЛ, соціального супроводу ВІЛ-інфікованих, хворих на туберкульоз пацієнтів.
 4. Концепція, що подається на конкурс, повинна містити:
  • чіткий алгоритм дій для ефективного впровадження видів діяльності за напрямом;
  • перелік партнерів з якими планується виконання проекту (із листами підтримки від них).

Програмний компонент 21М: Підтримка сталої відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні шляхом адвокатування переходу на державне фінансування послуг з догляду і підтримки для ВІЛ-інфікованих, профілактики інфікування ВІЛ.

Завдання: Впровадити успішні кейси переходу фінансування послуг комплексної профілактики інфікування ВІЛ для уразливих груп з донорських коштів на бюджетне фінансування в обраних областях України.

Географія проекту: всі області України окрім тимчасово неконтрольованих територій, (окремі райони Донецької та Луганської областей, АР Крим). Заявник може подати та обґрунтувати власний набір регіонів для впровадження діяльності за цим компонентом на розгляд та затвердження організаторами конкурсу.

Цільова група:

 • НУО, які реалізують проекти з комплексної профілактики інфікування ВІЛ серед уразливих груп, соціального супроводу ВІЛ-інфікованих та хворих на туберкульоз пацієнтів;

 • ерівництво та депутатський корпус обласних ради;

 • Керівництво облдержадміністрацій та їх профільних структурних підрозділів (департамент охорони здоров’я (та соціального захисту населення), у справах сім’ї, молоді та спорту, фінансів та інші)

 • Місцеві/регіональні ЗМІ

 • Місцеві/регіональні лідери громадської думки

Кількість проектів, які передбачається підтримати: один проект.

Основні види діяльності за програмним компонентом:

Підкомпонент 1: Здійснення діяльності зі сприяння переходу від донорського до бюджетного фінансування за рахунок виділення коштів з місцевих бюджетів на послуги з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих пацієнтів, послуг і програми зі зменшення шкоди/комплексної профілактики для уразливих груп):

 1. Сформувати пріоритети місцевих органів влади щодо переходу від донорського до бюджетного фінансування на вказані послуги в 6 регіонах.
 2. Переглянути та, за необхідності, забезпечити сприяння створенню нормативних умов для забезпечення фінансування послуг для ВІЛ-інфікованих та груп населення, уразливих до інфікування ВІЛ з місцевих бюджетів.
 3. Забезпечити участь представників пацієнтської спільноти та представників уразливих груп у формуванні бюджетів охорони здоров’я в 5 регіонах.
 4. Підтримувати місцеві органи влади у виконанні їх зобов’язань по фінансуванню програм з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та програм зменшення шкоди.
 5. Забезпечити медіа-підтримку проекту: співпрацю із ЗМІ, використання соціальних медіа для поширення інформації про проект, систематизацію та поширення досвіду реалізації проекту.

Підкомпонент 2: Зміцнити адвокаційний потенціал ВІЛ-сервісних НУО та тих, що представляють інтереси ЛЖВ і уразливих груп, з метою забезпечення життєздатності послуг, які вони надають на місцевому рівні:

 1. Організувати та провести навчання для представників щонайменше 10 НУО з наступних тем:
  1. налагодження та підтримка ефективної співпраці з місцевими органами влади;
  2. участь в бюджетному процесі на місцевому рівні – від розробки проекту бюджету до фактичного фінансування заходів;
  3. формування пріоритетів органів місцевої влади щодо видатків на сферу охорони здоров’я в умовах обмеженого фінансування.
 2. Надати технічну та консультативну підтримку для щонайменше 10 НУО в процесі реалізації ними діяльності з метою забезпечення життєздатності послуг, які вони надають на місцевому рівні.
 3. Забезпечити медіа-підтримки проекту: співпрацю із ЗМІ, використання соціальних медіа для поширення інформації про проект, систематизацію та поширення досвіду реалізації проекту.

Особливі вимоги:

 1. За рекомендацією Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, заявник має розрахувати та обґрунтувати бюджет на виконання діяльності за цим компонентом. При цьому, організатори конкурсу не вказують граничні суми бюджету. Загальну пропоновану суму бюджету необхідно вказати в формі для опису концепції заявки. Організатори конкурсу залишають за собою право додатково запитати обґрунтування до суми бюджету від заявника на етапі розгляду концепцій.
 2. Запланована діяльність не повинна дублювати діяльність інших проектів.
 3. Перевагу матимуть організації, які продемонструють успішний досвід адвокаційної діяльності та/або впровадження моделей надання послуг з профілактики інфікування ВІЛ, соціального супроводу ВІЛ-інфікованих, хворих на туберкульоз пацієнтів.
 4. Концепція, що подається на конкурс, повинна містити:
  • чіткий алгоритм дій для ефективного впровадження видів діяльності за напрямом;
  • перелік партнерів з якими планується виконання проекту (із листами підтримки від них).

Загальна інформація щодо проведення конкурсу

Конкурс проводиться у два етапи: конкурс концепцій і конкурс повних заявок.

На першому етапі конкурсу учасники подають реєстраційні документи (свідоцтво про реєстрацію, статут організації, довідку про неприбутковий статус) та Концепцію проектної заявки.

Концепція проектної заявки – це документ в форматі Word, в якому необхідно зазначити актуальні проблеми за напрямом, механізми їх вирішення, обґрунтувати планові показники та життєздатність проекту, очікуване фінансування. Блоки опису напрямів, на які заявник не подається, рекомендовано видалити з документу. Форма Опису Концепції, яку необхідно заповнити для подання на конкурс, міститься в документі під назвою Concept_10GF16.doc. Формат тексту – шрифт Tahoma, розмір 11. Максимальна кількість сторінок Опису Концепції не повинна перевищувати 5 (п’яти) сторінок. Назва файлу повинна містити назву організації.

Розгляд та оцінку поданих від організацій-заявників Концепцій проводить Експертно-відбіркова комісія. За результатами розгляду та оцінки Концепцій Експертно-відбіркова комісія надає на затвердження Раді директорів список організацій-заявників, яких вона (комісія) рекомендує для участі у другому етапі конкурсу. Після затвердження Радою директорів списку організацій, які рекомендовані до участі у другому етапі конкурсу відповідальні фахівці протягом 3-х робочих днів інформують організації-заявників про результати роботи Експертно-відбіркової комісії та надсилають запрошення на участь у другому етапі конкурсу. Кінцева дата подання визначається в запрошенні на подачу Повної заявок (участь у другому етапі конкурсу).

На другому етапі учасники подають Повну заявку. Повна заявка – це пакет документів, які включає детальний опис актуальних проблем ключової цільової групи, завдань, механізмів впровадження, очікуваних кількісних та якісних результатів, детальний робочий план та бюджет, таблицю персоналу проекту тощо. Повна заявка повинна базуватись на принципах, показниках та обсязі фінансування, затвердженому на етапі розгляду Концепції. Перелік і форми документів Повної заявки будуть надані на етапі запрошення вибраних організацій-заявників до подачі Повної Заявки.

До нових заявників-переможців конкурсу, з якими немає позитивного досвіду співпраці шляхом надання гранту за останні три роки, можуть бути проведені премоніторингові візити для оцінки їх спроможності.

Календарний план конкурсу

Етапи конкурсу

Дата/період

Оголошення відкритого конкурсу

24.10.2016

Надання письмових роз’яснень та відповідей на запитання від потенційних учасників конкурсу

До 02.11.2016 включно

Кінцевий термін подання Концепцій проектів

12:00;

08.11.2016

Приймальна комісія

09.11.2016

Експертно-відбіркова комісія (ЕВК)

Затвердження списку Організацій, яким рекомендовано подавати Повні заявки

14.11.2016

18.11.2016

Інформування організацій про результати роботи ЕВК та запрошення на подачу Повних заявок

21.11.2016

Надання письмових технічних консультацій щодо заповнення Повної заявки

До 30.11.2016

Кінцевий термін подання Повних заявок

17:00;

05.12.2016

Приймальна комісія

 

06.12.2016

Експертно-відбіркова комісія (ЕВК)

Затвердження списку організацій, рекомендованих до фінансування

12.12.2016

16.12.2016

Інформування учасників про результати, врахування критичних рекомендацій ЕВК та підписання Угод про надання гранту

23.12.2016

Подача Концепцій та Повних заявок здійснюється через мережу Інтернет за допомогою відповідного веб-інтерфейсу на сайті.

Для того, щоб подати Концепцію через мережу Інтернет, Вам необхідно надіслати офіційний лист з печаткою організації та підписом керівника, зазначивши уповноважених осіб, які матимуть доступ до Вашого профілю на сайті подачі заявок, із обов’язковим зазначенням їх контактних даних: електронної адреси й телефону. Лист у відсканованому вигляді необхідно надіслати на адресу applicants@network.org.ua для отримання прав доступу на сайт подачі заявок, у відповідь на який Ви отримаєте Ваш персональний логін, пароль, посилання на сайт. За посиланням на сайт Ви зможете знайти інструкцію щодо користування базою подачі заявок. Уважно ознайомтеся з інструкцією з метою уникнення ситуації, коли Ваша заявка не буде зареєстрована в конкурсі у зв’язку з її неправильним поданням на сайті.

Просимо взяти до уваги, що можливість вносити зміни на сайті на першому етапі конкурсу у Вас буде тільки до 12:00 08.11.2016 – кінцевого терміну подачі Концепцій. Після вказаного терміну Ваш логін та пароль будуть анульовані і внесення будь-яких змін буде неможливе.

Питання щодо технічної роботи з сайтом подачі заявок необхідно надсилати у письмовому вигляді на адресу applicants@network.org.ua Відповіді надаються на письмові запити, отримані не пізніше 07.11.2016.

Запити щодо роз’яснення порядку подачі Концепцій та заповнення документів Концепції повинні надсилатись у письмовому вигляді. По програмних компонентах 17М та 18М на електронну адресу gf@network.org.ua, по програмних компонентах 19М, 20М, 21М на електронну адресу e.kononchuk@network.org.ua. Відповіді надаються на письмові запити, отримані не пізніше 30.10.2016. упродовж трьох робочих днів з моменту отримання запиту.

Кодова назва Вашої Програми (розділ «Дані про проекти» на сайті подачі заявок), на яку Ви подаєтесь – GF_TB_ADVOCACY

Кінцевий термін реєстрації Концепцій – 12:00; 08.11.2016

Умови щодо фінансування

Учасник конкурсу, поданням Концепції/Повної заявки на конкурс:

1. Гарантує відсутність вже отриманого або очікуваного фінансування від інших донорів на цілі та завдання, які визначені Концепцією/Повною заявкою та включені в її бюджет;

2. Гарантує, що бюджет Повної заявки складено з урахуванням справедливого та обґрунтованого розподілу часток фінансування між донорами.

Якщо передбачена Концепцією/Повною заявкою діяльність фінансується іншими донорами, учасник конкурсу має подати бюджет, що відповідає наступним принципам: а) має бути виключена діяльність за проектом, що вже отримала фінансування від іншого донора (за винятком розширення обсягу такої діяльності, при цьому додаткова діяльність/розширення діяльності є потрібною та обґрунтованою, буде доповнювати вже існуючу діяльність, не передбачатиме дублювання діяльності та фінансування, не допускатиме необґрунтованих витрат); б) розподіл часток фінансування діяльності учасника конкурсу між донорами є прозорим, справедливим та обґрунтованим.

У випадку, якщо проектною пропозицією передбачається здійснення діяльності, що вимагає отримання ліцензії, учасник конкурсу має надати відповідну ліцензію або попередню угоду з організацією, що має відповідну ліцензію та буде виконувати зазначену діяльність.

Інші умови

До участі у конкурсі допускаються лише Концепції/Повні заявки, які повністю відповідають

умовам конкурсу. Відповідність поданих Концепцій/Повних заявок умовам конкурсу Організатори конкурсу визначають на власний розсуд.

Оцінювання Концепцій/Повних заявок буде проводитись Організаторами конкурсу на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети, цілей та завдань конкурсу. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення правочину про надання цільової благодійної допомоги з Організаторами конкурсу на умовах, викладених у Повній заявці учасника, з урахуванням зауважень Експертно-відбіркової комісії та Організаторів конкурсу.

Відповідальність Організаторів конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.

Організатори конкурсу не несуть відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організаторами конкурсу. Рішення Організаторів конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

Участю у конкурсі (поданням Концепції/Повної заявки) учасник підтверджує, що він ознайомлений з принципами та вимогами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією до набувачів коштів, викладеними у Кодексі поведінки для набувачів, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Глобального фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForRecipients_Policy_en/ – англійською мовою, та неофіційний переклад російською мовою – http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/corporate_codeofconductforrecipients_policy_ru/, і зобов’язується їх дотримуватись.

Спеціальні вимоги донора коштів (Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) щодо зайнятості у проектах викладено у повному оголошенні, що додається.

Бажаємо Вам успіху!

ВІДПОВІДІ НА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ В МЕЖАХ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ, ОГОЛОШЕНОГО БО «МЕРЕЖА» та МБФ «АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» 24 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

Завантажити

[:]

 • 563
 • 0
Поділитись