До всіх новин

МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» оголошують конкурс із субгрантування за технічним завданням БО «Київський обласний благодійний фонд «Надія та довіра» для продовження виконання діяльності «Національна гаряча лінія з питань ЗПТ»

[:ua]

Конкурс оголошується в рамках єдиної консолідованої програми з ВІЛ і туберкульозу на 2015-2017 рр. в Україні, основною метою якої є зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ/СНІД і туберкульозу, за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Організатори конкурсу – МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», основні реципієнти вищезазначеної програми.

Пріоритетом конкурсу є підтримка громадської ініціативи, спрямованої на зменшення захворюваності на ВІЛ/СНІД у найбільш уразливих групах населення, розвиток громадської підтримки ВІЛ-позитивних та найбільш уразливих до ВІЛ груп, визначення та впровадження зразків найефективнішої відповіді на епідемію, покращення якості життя людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, шляхом надання психологічної, соціальної, консультативної, правової допомоги та адвокатування доступності лікарських засобів та діагностики для ЛЖВ в Україні.

Термін реалізації проектів – з 01.07.2015 р. до 30.06.2017 р.

Географія реалізації проектів – всі регіони України

Предметом конкурсу є Повна заявка, яка повністю відповідає вимогам цього оголошення.

Метою конкурсу є визначення організації-переможця, яка здійснюватиме діяльність за напрямом:

№ напряму

Назва напряму

Одиниця розрахунку

Загальна вартість, дол. США

17А

Підтримка та вдосконалення Національної гарячої лінії з питань ЗПТ

проект

48 410,00

Благодійна допомога за результатами конкурсу буде надаватися у національній валюті України – гривні, за курсом долара США до гривні, встановленим Національним банком України на день визначення учасника конкурсу, який буде подавати Повну заявку.

Умови участі в конкурсі

До участі в конкурсі запрошується БО «Київський обласний благодійний фонд «Надія та довіра», яка на даний час забезпечує діяльність Національної гарячої лінії з питань ЗПТ.

Напрям 17А: Підтримка та вдосконалення Національної гарячої лінії з питань ЗПТ

Завдання:

 1. розширити доступ до ЗПТ та адвокатувати забезпечення безперервності ЗПТ в інших медичних закладах, включаючи пологові будинки та місця обмеження та позбавлення волі;
 2. покращити якість надання медичноїдопомоги, психосоціального супроводу та захищати права СІН/пацієнтів ЗПТ;
 3. підвищити рівень поінформованості щодо проблем, пов’язаних з ін’єкційним наркоспоживанням;
 4. підвищити рівень толерантності до СІН/ЗПТ в українському суспільстві через створення позитивного іміджу пацієнтів та програм ЗПТ на національному рівні.

Цільова група:

 • Учасники програм ЗПТ (ЗПТ) та споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), включаючи тих, які планують стати учасниками ЗПТ;
 • Батьки та родичі СІН/ЗПТ, включаючи членів ініціативних груп та активістів всеукраїнського руху батьків та родичів СІН/ЗПТ;
 • Медичний персонал сайтів ЗПТ та фахівці НУО, які працюють в сфері зменшення шкоди та/або ведуть медичний та психосоціальний супровід сайтів ЗПТ (МПСС ЗПТ);
 • Засоби масової інформації (ЗМІ);
 • Інше. Наприклад: загальне населення та будь-хто, хто цікавиться темою ЗПТ.

Основні види діяльності:

 1. Забезпечення кваліфікованого, безкоштовного, телефонного консультування (включаючи принцип «рівний-рівному») абонентів зі всіх регіонів України з питань замісної терапії та супутніх проблем: наркотичної залежності, вірусних гепатитів тощо;
 2. Реагування та подальше ведення стратегічних проблемних випадків супроводу клієнтів з питань ЗПТ (кейсів), а саме: порушення прав пацієнтів ЗПТ або порядку надання ЗПТ з боку медичного персоналу, випадки втручання правоохоронних органів в роботу програм ЗПТ, інші втручання та показові порушення, які потребують адвокаційної, правової чи інформаційної підтримки;
 3. Написання офіційних листів, скарг, звернень, залучення ЗМІ, тощо, при стратегічних проблемних випадках супроводу клієнтів з питань ЗПТ;
 4. Публікація матеріалів в ЗМІ щодо стратегічних проблемних випадків супроводу клієнтів з питань ЗПТ;
 5. Переадресація абонентів до державних і недержавних інституцій, які працюють у сфері лікування наркозалежності, зменшення шкоди, юридичної допомоги представникам уразливих груп;
 6. Проведення системного моніторингу та аналізу поточних потреб клієнтів ЗПТ;
 7. Забезпечення своєчасної інформаційно-рекламної підтримки Національної гарячої лінії з питань ЗПТ.

Організація може включити інші види діяльності для досягнення вищезазначених завдань конкурсу.

Очікувані основні індикатори:

 • Кількість звернень на телефон довіри – відображає фактичне навантаження;
 • Кількість наданих консультацій з питань ЗПТ та супутніх проблем – 2400 на рік (4800 консультацій за 2 роки, повний термін реалізації проекту);
 • Кількість нових стратегічних проблемних випадків супроводу клієнтів з питань ЗПТ – 100 на рік (200 – стратегічних випадків за 2 роки, повний термін реалізації проекту);
 • Кількість вирішених стратегічних проблемних випадків супроводу клієнтів з питань ЗПТ – не менше 60% від кількості нових випадків;
 • Кількість офіційних звернень до організацій, органів та установ щодо вирішення стратегічних проблемних випадків супроводу клієнтів з питань ЗПТ – 200 на рік (400 офіційних звернень за 2 роки, повний термін реалізації проекту);
 • Кількість публікацій в ЗМІ щодо стратегічних проблемних випадків з питань ЗПТ – 10 на рік (20 публікацій в ЗМІ за 2 роки, повний термін реалізації проекту).

Загальна інформація щодо проведення конкурсу

Конкурс проводиться шляхом отримання та оцінки Експертно-відбірковою комісією повної заявки.

КОБФ «Надія та довіра» подає:

 • повну проектну заявку, яка складається з: 1. Описової частини з детальним викладенням актуальних проблем ключової цільової групи, завдань, механізмів впровадження діяльності, очікуваних кількісних та якісних результатів; 2. Таблиці індикаторів; 3. Бюджету проекту з детальним робочим планом (див. доданий до конкурсного оголошення зразок). Формат тексту – шрифт Arail, розмір 11. Поля відступу тесту описової частини заявки: ліве – 2,5 см.; праве, верхнє та нижнє – по 1 см;
 • реєстраційні документи (свідоцтво про реєстрацію, статут організації, довідку про неприбутковий статус).

Експертно-відбіркова комісія як колегіальний орган здійснює розгляд та оцінку Заявки, за результатами яких надає на затвердження Радам директорів висновок щодо фінансування запропонованої проектної діяльності, а також рекомендації з її доопрацювання. Після затвердження Радами директорів, заявника буде проінформовано про результати відкритого конкурсу та рекомендації з доопрацювання заявок.

Після отримання доопрацьованих з урахуванням рекомендацій Експертно-відбіркової комісії документів від заявника, ініціюється процес укладення договору про надання гранту з встановленням, у разі необхідності, спеціальних умов у договорі про надання гранту.

Календарний план конкурсу

Етапи

Дата/період

Оголошення конкурсу

5.06.2015

Надання письмових роз’яснень та відповідей на запитання від учасника конкурсу через  subgranting@gmail.com

до 12.06.2015

Кінцевий термін подання Повної заявки

16.06.2015

Приймальна комісія

17.06.2015

Експертно-відбіркова комісія (ЕВК)

23.06.2015

Прийняття Радами директорів рішення щодо  фінансування діяльності

25.06.2015

Інформування учасника конкурсу про результати, врахування рекомендацій ЕВК

До 01.07.2015

Підписання Угод про надання гранту

До 15.07.2015

Подача повної заявки здійснюється через мережу Інтернет за допомогою відповідного веб-інтерфейсу на сайті ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

Для того, щоб подати заявку через мережу Інтернет, керівнику КОБФ «Надія та довіра» необхідно надіслати офіційний лист з печаткою організації та підписом керівника, зазначивши уповноважених осіб, які матимуть доступ до Вашого профілю на сайті подачі заявок, із обов’язковим зазначенням їх контактних даних: електронної адреси й телефону. Лист у відсканованому вигляді необхідно надіслати на адресу subgranting@gmail.com для отримання прав доступу на сайт подачі заявок, у відповідь на який Ви отримаєте Ваш персональний логін, пароль, посилання на сайт. За посиланням на сайт Ви зможете знайти інструкцію щодо користування базою подачі заявок. Уважно ознайомтеся з інструкцією з метою уникнення ситуації, коли Ваша заявка не буде зареєстрована в конкурсі у зв’язку з її неправильним поданням на сайті.

Просимо взяти до уваги, що можливість вносити зміни на сайт у Вас буде тільки до 18:00 16 червня 2015 р. – кінцевого терміну подачі заявок. Після вказаного терміну Ваш логін та пароль будуть анульовані і внесення будь-яких змін буде неможливе.

Питання щодо технічної роботи з сайтом подачі заявок необхідно надсилати у письмовому вигляді на адресу subgranting@gmail.com Відповіді надаються на письмові запити, отримані не пізніше 12.06.2015 р.

Питання щодо технічної роботи з сайтом подачі заявок та запити щодо роз’яснення порядку подачі заявки та заповнення документів Заявки повинні надсилатись у письмовому вигляді на електронну адресу subgranting@gmail.com. Відповіді надаються на письмові запити, отримані не пізніше 12.06.2015 р. Упродовж трьох робочих днів з моменту отримання запиту щодо оформлення і подачі заявки з електронної адреси subgranting@gmail.com на благодійну організацію буде надіслано роз’яснення або відповідь на запитання.

Кодова назва Вашої Програми (розділ «Дані про проекти» на сайті подачі заявок), на яку Ви подаєтесь – GF_NFM.

Кінцевий термін реєстрації заявок – 18:00, 16.06.2015 р.

Умови щодо фінансування

Учасник конкурсу, поданням Повної заявки на конкурс:

 1. гарантує відсутність вже отриманого або очікуваного фінансування від інших донорів на цілі та завдання, які визначені Повною заявкою та включені в її бюджет;
 2. гарантує, що бюджет Повної заявки складено з урахуванням справедливого та обґрунтованого розподілу часток фінансування між донорами.

Якщо передбачена Повною заявкою діяльність фінансується іншими донорами, учасник конкурсу має подати бюджет, що відповідає наступним принципам: а) має бути виключена діяльність за проектом, що вже отримала фінансування від іншого донора (за винятком розширення обсягу такої діяльності, при цьому додаткова діяльність/розширення діяльності є потрібною та обґрунтованою, буде доповнювати вже існуючу діяльність, не передбачатиме дублювання діяльності та фінансування, не допускатиме необґрунтованих витрат); б) розподіл часток фінансування діяльності учасника конкурсу між донорами є прозорим, справедливим та обґрунтованим.

У випадку, якщо проектною пропозицією передбачається здійснення діяльності, що вимагає отримання ліцензії, учасник конкурсу має надати відповідну ліцензію або попередню угоду з організацією, що має відповідну ліцензію та буде виконувати зазначену діяльність.

Інші умови

До участі у конкурсі допускається лише Повна заявка, яка повністю відповідає

умовам конкурсу. Відповідність поданої Повної заявки умовам конкурсу Організатори конкурсу визначають на власний розсуд.

Оцінювання Повної заявки буде проводитись Організаторам конкурсу на власний розсуд, виходячи з власного бачення мети, цілей та завдань конкурсу. Винагородою переможцеві конкурсу буде укладення правочину про надання цільової благодійної допомоги з Організатором конкурсу на умовах, викладених у Повній заявці учасника, з урахуванням зауважень Експертно-відбіркової комісії та Організатору конкурсу.

Відповідальність Організатору конкурсу не виходить за межі винагороди, визначеної умовами конкурсу.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу повідомлена неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами конкурсу, остаточне рішення приймається Організатором конкурсу. Рішення Організатору конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

Участю у конкурсі (поданням Повної заявки) учасник підтверджує, що він ознайомлений з принципами та вимогами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією до набувачів коштів, викладеними у Кодексі поведінки для набувачів, який знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Глобального фонду (http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForRecipients_Policy_en/-англійською мовою, та неофіційний переклад російською мовою- http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/corporate_codeofconductforrecipients_policy_ru/ , і зобов’язується їх дотримуватись.

Спеціальні вимоги донора коштів (Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) щодо зайнятості у проектах

Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – ГФ), донором коштів Організаторів конкурсу, встановлено обмеження щодо зайнятості працівників та консультантів у проектах, які оплачуються за рахунок коштів ГФ:

 • Обмеження щодо зайнятості працівників (осіб, які залучаються на підставі трудових договорів/контрактів):

Допускається не більше 100% зайнятості працівника учасника конкурсу, при визначенні зайнятості враховується залучення працівника до виконання проектів, які фінансуються за кошти ГФ. (Під 100% зайнятості розуміється 40-годинний робочий тиждень.)

 • Обмеження щодо зайнятості консультантів (осіб, які залучаються на умовах цивільно- правових договорів):

Консультанти залучаються на наступних умовах оплати їх послуг:

 1. за певний час надання послуг (погодинна оплата);
 2. за певний обсяг наданих послуг/виконаних робіт (наприклад, за одну сторінку перекладу, за одного залученого клієнта тощо).
 • Обмеження щодо оплати консультантів:
 1. погодинна оплата – допускається оплата не більше 40 годин на тиждень, беручи до уваги виплати за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;
 2. оплата за певний обсяг наданих послуг/виконаних робіт – без обмежень, з урахуванням ставок для оплати таких консультантів, які передбачені бюджетом проекту.
 • Обмеження при суміщені залучення (працівник та консультант одночасно):

Працівник, який зайнятий на 100% у учасника конкурсу, може бути консультантом за умови здійснення консультаційної діяльності у позаробочий час.

 • Можливі варіанти суміщення зайнятості та консультування:
 1. погодинна оплата – сукупно не більше 40 годин на тиждень консультаційної та штатної зайнятості (наприклад, штатна зайнятість – 50%, що складає 20 годин на тиждень, така особа може додатково залучатись до надання консультаційний послуг у обсязі до 20 годин на тиждень);
 2. оплата за певний обсяг наданих послуг/виконаних робіт – без обмежень.

Організатори конкурсу повідомляють, що зазначені вимоги не обмежують право працівників та консультантів учасника конкурсу бути залученими до проектів, які фінансуються іншими донорами. Встановлюються лише спеціальні обмеження на оплату праці та послуг консультантів за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Санкція за недотримання спеціальних вимог: з переможцем конкурсу буде укладено відповідну угоду про надання гранту, яка передбачатиме, що невиконання зазначених вимог є істотним порушенням угоди та призводить до визнання коштів, витрачених з порушенням, витраченими нецільовим чином.

При розробці бюджету Проектної заявки врахування зазначених обмежень є обов’язковим.

Організатор конкурсу залишає за собою право на внесення змін до бюджету з метою дотримання зазначених вище спеціальних вимог донора коштів, у тому числі зменшення ставок оплати працівників та консультантів.

Захист персональних даних

У випадку, якщо проектна пропозиція містить персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., учасник конкурсу зобов’язується забезпечити отримання письмової згоди на збирання, зберігання, поширення та використання інформації про фізичних осіб у осіб, які зазначені у Концепції/Повній заявці, як це передбачено Законом України «Про інформацію», а також отримати від таких фізичних осіб згоду на обробку персональних даних. При цьому така згода має містити вичерпну інформацію, яка передбачена Законом України «Про захист персональних даних».

Поданням Концепції/Повної заявки учасник конкурсу, діючи добровільно, законно, усвідомлено, маючи всі необхідні права та повноваження, надає Організаторам конкурсу згоду на обробку даних (персональних та/або ідентифікуючих), а також персональних даних суб’єктів персональних даних, що передаються/повідомляються учасником конкурсу у Концепції/Повній заявці. Організаторами конкурсу включено персональні та ідентифікуючі дані учасників конкурсу до відповідних баз персональних даних Організаторів конкурсу. Метою обробки даних учасника конкурсу є забезпечення реалізації відносин, що виникають між Організаторами конкурсу та учасником конкурсу відповідно до цього оголошення та у зв’язку із ним, відносин у сфері господарської та інформаційної діяльності, а також будь-яких інших відносин, що виникають в процесі та/або у зв’язку із оголошенням конкурсу/участю у ньому та вимагають обробки відповідних даних, в тому числі внаслідок виконання обов’язків, встановлених чинним законодавством (включаючи виконання законних вимог органів та посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування). Участю у конкурсі учасник підтверджує, що йому надано всю необхідну та належну інформацію, що стосується, в тому числі, але не обмежуючись, мети обробки персональних даних, баз персональних даних Організаторів конкурсу, до яких включено дані учасника конкурсу, їх володільців та розпорядників, способів захисту персональних даних. Участю у конкурсі учасник також підтверджує та гарантує, що йому повідомлено про права суб’єктів персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.

Звертаємо Вашу увагу!

Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу Інтернету, будь-які помилки, внаслідок яких документи проектної пропозиції не завантажились, були загублені чи пошкоджені; у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

Порушення інструкції щодо роботи з сайтом для подання заявок може призвести до неправильного подання Повної заявки, а, відповідно, до її дискваліфікації.

Про результати конкурсу учасника буде повідомлено електронною поштою до 01.07.2015 р.

Матеріали, подані на конкурс, не рецензуються.

Причини відмови у підтримці проектної пропозиції не повідомляються.

Рішення щодо не обрання виконавчого партнера оскарженню не підлягає.

Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участь у конкурсі є підтвердженням погодження учасника з усіма умовами конкурсу та його зобов’язаннями належно їх виконувати.

Бажаємо успіху!

Завантажити

[:]

 • 765
 • 0
Поділитись