До всіх новин

Мережа провела навчання для медичних працівників Служби Крові

 

Ми продовжуємо запроваджувати нові підходи до виявлення пацієнтів з хронічними захворюваннями та залучати їх до програм лікування. Загально прийнятими «точками входження» пацієнтів з ВІЛ до системи надання послуг з тестування і лікування ВІЛ-інфекції вважаються СНІД-Центри, визначені пункти тестування, протитуберкульозні та наркодиспансери тощо.

 

Мережа розширює можливості допомоги пацієнтам та ініціює співпрацю зі Службою Крові по залученню до лікування пацієнтів з ВІЛ, гепатитом, статус  яких виявлено через Центри крові. Ми вже маємо успішний досвід такої співпраці у Львіський області. Цього року ми розпочали працювати із Службою Крові у Києві. За ініціативи Мережі було розроблено Алгоритм взаємодії  Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, Київського міського центру крові та Мережі по залученню донорів крові та її компонентів з підтвердженими результатами тестування на ВІЛ в каскад профілактики, догляду та лікування ВІЛ/СНІД в м. Києві.

 

У березні Мережа провела модульне навчання для медичних працівників Київської Служби Крові (Київського міського центру крові та відділень трансфузіології). Під час тренінгів  30 медпрацівників ознайомилися з розробленим алгоритмом, обговорили застосування підходів недискримінаційного ставлення до ВІЛ-позитивних пацієнтів та представників груп найвищого ризику під час надання медичних послуг тощо. 

Проект “Посилення заходів щодо залучення донорів крові та її компонентів з підтвердженим результатом тестування на ВІЛ в каскад профілактики, догляду та лікування ВІЛ/СНІД в місті Києві” за фінансової підтримки Американського міжнародного альянсу охорони здоров’я (АМАОЗ).

 

[:en]

We continue to introduce new approaches to the identification of patients with chronic diseases and to their involvement in treatment programmes. Generally accepted “entry points” of HIV patients to the system for providing HIV testing and treatment services are considered AIDS Centres, relevant testing sites, TB and drug dependence clinics, etc.

 The Network is expanding its ability to help patients and initiates cooperation with the Blood Service to involve patients with HIV, hepatitis, whose status is detected through Blood Centres. We already have a successful experience of such cooperation in the Lviv region. This year we started working with the Blood Service in Kyiv. The Network initiated development of an interaction algorithm of the Kyiv City AIDS Prevention and Control Centre, the Kyiv City Blood Centre and the Network to involve HIV tested donors of blood and its components in the HIV/AIDS prevention, care and treatment in Kyiv.

 In March, the Network conducted a modular training for health workers of the Kyiv Blood Service (Kyiv City Blood Centre and Blood Transfusion Departments). During the training, 30 health workers learned about the algorithm and discussed the use of non-discriminatory approaches to HIV-positive patients and representatives of the most-at-risk groups while providing medical services, etc.

The project “Strengthening Measures to Attract Donors of Blood and Its Components, Whose HIV Testing Results are Proven, in the Cascade of HIV/AIDS Prevention, Care and Treatment in Kyiv” is sponsored by the American International Health Alliance.

[:]

  • 1308
  • 0
Поділитись