До всіх новин

В Україні запустили перший правозахисний відеокурс про права людей, які живуть з ВІЛ

[:ua]

 

 

З ініціативи БО «100 відсотків життя» стартував спецпроект про і для людей, які живуть з ВІЛ, та їх рідних. Також матеріали відеокурсу будуть корисними для медичних і соціальних працівників, правозахисників, громадських активістів, працівників поліції, чиновників. Саме у відповідь на їх запит було створено такий спецпроект.

 

«Знай свої права» має на меті:

а) допомогти розібратись з основними і найважливішими правами людей, які живуть з ВІЛ;

б) навчити розрізняти ключові порушення прав

в) розкрити дієві та реальні механізми, алгоритми, важливі аспекти захисту прав людей, які живуть з ВІЛ.

Складається спецпроект з 6 тем: дискримінація, сімейні права, медичні права, соціальні права, спілкування з поліцією, захист прав.  Містить експертні відеолекції, тематичні інтерв’ю, практичні тести та спеціальні інформаційні довідки. Авторами контенту є експерти Української Гельсінської спілки з прав людини: Наталя Козаренко, Олена Проценко, Андрій Галай, Максимом Єлігулашвілі. Додатково до розробки «Знай свої права» долучилася Тетяна Краснопольська з Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

 

“Права людини — це слова, які часом можуть бути незрозумілі, адже не до кінця визначені кордони: що ж це таке особисто для кожної людини. Наша організація і особисто я багато років поспіль боремось за права людей в Україні і поза її межами. Право бути людиною, яка заслуговує на повагу й може цю повагу отримувати. Право на роботу, освіту, свободу, пересування. Фундаментальне право, на якому будується весь цивілізований світ: мати свою точку зору та її висловлювати. Багато людей готові все життя провести за ґратами, щоб їх цього права не позбавили. За це не просто варто боротися — заради цього є сенс жити”, – переконаний Дмитро Шерембей, голова координаційної ради БО «100 відсотків життя».

 

Розробником спецпроекту виступила студія онлайн-освіти EdEra, створена навесні 2014 року. Їх силами створено вже більше 20 онлайн-курсів, 11 інтерактивних підручників та 12 спецпроектів.
На початку 2018 року в співпраці з Міністерством освіти і науки України EdEra розробили унікальний «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», на якому навчається більше 165 тисяч користувачів.

Відеокурс «Знай свої права» є частиною комплексного проекту «Прискорення заходів з подолання ВІЛ-інфекції в Україні» (HealthLink), що реалізовується з осені 2017 року у 12 регіонах України силами БО «100 відсотків життя» в партнерстві з Альянсом громадського здоров’я. Основна мета 5-річного проекту HealthLink – прискорити процес подолання епідемії ВІЛ в Україні через  можливість швидко і безпечно пройти тест на ВІЛ і почати лікування. Проект містить у собі 2 глобальних напрямки: сервісні послуги для клієнтів та активності з адвокації на національному та регіональному рівнях. Все це має забезпечити в країні умови для сталого надання сервісів і послуг пацієнтам за фінансової підтримки держави та у партнерстві з громадським сектором.  Більше про проект читайте тут.

 

Для нас дуже важлива Ваша думка! Якщо маєте зауваження чи побажання стосовно спецпроекту, поділіться з нами через цю форму, будь ласка.

 

[:ru]

По инициативе БО «100 процентов жизни» стартовал спецпроект про и для людей, живущих с ВИЧ, и их родных. Также материалы видеокурса будут полезными для медицинских и социальных работников, правозащитников, общественных активистов, работников полиции, чиновников. Именно в ответ на их запрос был создан такой спецпроект.

 

«Знай свои права» имеет целью:

а) помочь разобраться с основными и важнейшими правами людей, живущих с ВИЧ;

б) научить различать ключевые нарушения прав

в) раскрыть действенные и реальные механизмы, алгоритмы, важные аспекты защиты прав людей, живущих с ВИЧ.

Состоит спецпроект из 6 тем: дискриминация, семейные права, медицинские права, социальные права, общение с полицией, защита прав. Содержит экспертные видеолекции, тематические интервью, практические тесты и специальные информационные справки. Авторами контента являются эксперты Украинского Хельсинского союза по правам человека: Наталья Козаренко, Елена Проценко, Андрей Галай, Максимом Елигулашвили. Дополнительно к разработке «Знай свои права» присоединилась Татьяна Краснопольская из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

 

“Права человека – это слова, которые порой могут быть непонятны, ведь не до конца определены границы: что же это такое лично для каждого человека. Наша организация и лично я много лет боремся за права людей в Украине и за ее пределами. Право быть человеком, который заслуживает уважения и может это уважение получать. Право на работу, образование, свободу, передвижение. Фундаментальное право, на котором строится весь цивилизованный мир: иметь свою точку зрения и ее высказывать. Многие люди готовы всю жизнь провести за решеткой, чтобы их этого права не лишили. За это не просто стоит бороться – ради этого есть смысл жить”, – убежден Дмитрий Шерембей, председатель координационного совета БО «100 процентов жизни».

 

Разработчиком спецпроекта выступила студия онлайн-образования EdEra, созданная весной 2014 года. Их силами создано уже более 20 онлайн-курсов, 11 интерактивных учебников и 12 спецпроектов.

В начале 2018 года в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины EdEra разработали уникальный «Онлайн-курс для учителей начальной школы», на котором обучается более 165 000 пользователей.

 

Видеокурс «Знай свои права» является частью комплексного проекта «Ускорение мер по преодолению ВИЧ-инфекции в Украине» (HealthLink), реализуемого с осени 2017 года в 12 регионах Украины силами БО «100 процентов жизни» в партнерстве с Альянсом общественного здоровья. Основная цель 5-летнего проекта HealthLink – ускорить процесс преодоления эпидемии ВИЧ в Украине, дает возможность быстро и безопасно пройти тест на ВИЧ и начать лечение. Проект включает в себя 2 глобальных направления: сервисные услуги для клиентов и активности по адвокации на национальном и региональном уровнях. Все это должно обеспечить в стране условия для устойчивого предоставления сервисов и услуг пациентам при финансовой поддержке государства и в партнерстве с общественным сектором. Больше о проекте читайте здесь.

 

Для нас очень важно Ваше мнение! Если у Вас есть замечания или пожелания относительно спецпроекта, поделитесь с нами через эту форму, пожалуйста.

 

[:]

  • 1497
  • 0
Поділитись